Nainstalujte si:
       

Překlad upstairs


upstairs = nahoře; horní podlaží; nahoru (po schodech); ve vyšším poschodí; do vyššího poschodí; hořejší (patro ap.); v patře (prvním); nám; po schodech nahoru; nás; na poschodí; jsoucí nahoře; soklík
be upstairs = být nahoře (na horním podlaží); být na horním podlaží;

Překlad upstairs z webu:
Upstairs too.  I v prvním patře nad schody.
Yes, upstairs praying.  Ano, nahoře, modlí se ve svém pokoji.
I'll go upstairs and pack now.  Jdu si nahoru zbalit.
CP, shots fired upstairs at the tower.  Nápravný oddíl, výstřely nahoře ve věži.
How much of the upstairs is offlimits?  Jaký prostor nahoře je veřejnosti nepřístup­ný?
He wished desperately to go upstairs and tell someone.  Zoufale si přál jít nahoru a někomu to říci.
Ben hung up and went back upstairs quickly.  Ben zavěsil a spěšně se vrátil nahoru.
Maybe it would be best to just go upstairs and take a nap.  Možná by udělala líp, kdyby šla nahoru a chvilku si zdřímla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoruptake   uptime   upward   uranium   urchin   urgent   usage   used for