Nainstalujte si:
       

Překlad uproar


uproar = vřava; zmatek (vřava); povyk; lomoz; halas; randál; ryk; poprask; rozruch; vřavový; rozhořčení; hlučný
set in an uproar = pobouřit (uvést ve zmatek, vřavu);

Překlad uproar z webu:
What's all this uproar in the forest tonight?  Co je to dneska v lese za povyk?
All in all, the uproar lasted about two weeks.  Suma sumárum, poprask dozněl během dvou týdnů.
I like this silence far less than the uproar of last night.  Jeho mlčení se mi líbí daleko míň nežli ten řev včera v noci.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorupset   upside   upside down   upstairs   uptake   uptime   upward   uranium