Nainstalujte si:
       

Překlad upper


upper = horní; vrchní; hořejší; svršek (boty); svrchní; vršek; povzbuzující droga; velké písmeno; nadložní; dovrchní; dráždidlo; dovrchní vrt; Horní sněmovna


Překlad upper z webu:
Upper deck forward.  Na horní palubu vepředu.
The upper floor.  Nahoru do poschodí.
So did upper respiratory infections.  Stejně tak záněty horních cest dýchacích.
She licked her upper lip and tasted damp salt.  Olízla si horní ret a ucítila vlhkou sůl.
Squires sucked on his upper lip.  Squires se kousl do horního rtu.
Maybe it's only in the upper air.  Třeba je to jen ve větších výškách.
Stare him down and get the upper hand.  Donutit ho, aby sklopil oči.
Ten years of ditchdigging had honed his upper body beautifully.  Po deseti letech kopání měl krásně tvarovaný trup.
There was a nestle of sweatbeads on his upper lip.  U horního rtu se mu perlily kapky potu.
Dunross noticed tiny beads of perspiration now on her upper lip.  Dunross si všiml drobných kapiček potu na jejím horním rtu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorupper half   uppity   uproar   upset   upside   upside down   upstairs   uptake