Nainstalujte si:
       

Překlad up to


up to = až do; až; na (co); do (nahoru); až k; až po; do výše; moderní
act up to = řídit se (čím); nezadat si; chovat se podle;
be up to = být až; stačit na (4. p.) (vyznat se v); vyrovnat se (3. p.); vyznat se v (6. p.) (stačit na); dostát; zastat (4. p.); sahat; mít za lubem (4. p.);
come up to = přijít k; dosahovat;

Překlad up to z webu:
Up to her knees.  Po kolena.
Lead up to things.  Buď věcný.
That is, up to now.  Až donedávna.
Do you feel up to this?  Cítíš se na to?
The car got back up to speed.  Auto znovu přidalo.
Did my wife put you up to this?  To vás navedla moje žena?
I know now what they are up to here.  Teď už vím, o co jim jde.
It was getting late and they went up to their room.  Už se připozdívalo.
Gornt came out of the darkness and scrambled up to her.  Gornt se vynořil ze tmy a klopýtal k ní.
He took the strip of cloth and held it up to the light.  Vzal útržek látky a zvedl jej do světla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorup to date   up-to-date   upbeat   update   upgrade   upholstery   upper   upper half