Nainstalujte si:
       

Překlad up the spout


up the spout = ve frcu; v čudu (naděje, život); po schodech
be up the spout = být v čudu (naděje, život);

Překlad up the spout z webu:
If they do we're all up the spout.  Jestli ano, tak se vezeme všichni.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorup to   up to date   up-to-date   upbeat   update   upgrade   upholstery   upper