Nainstalujte si:
       

Překlad until


until = do (časově); až do (2. p., časově); dokud (1. p.); až do roku; do té doby, než; až do té doby, kdy; až (do té doby, kdy); než (časově); dokavad ne; dokud ne; pokud ne; teprve když; do okamžiku, než; až když; donekonečna
not until = dokud ne (až); až (dokud ne, teprve); teprve (až);
up until = až do; dokud;
wait until = čekat, až; počkat, až;

Překlad until z webu:
Until six?  Do šesti?
Not until now.  Až doteď ne.
But not until then.  Ale ne dřív.
Neither has she, until now.  Ani ona ne, až teď.
He's not due in until later.  Příliš často sem nechodí.
He slept in his car until sunrise.  Až do svítání spal v autě.
Do we go now or wait until dark?  Půjdeme hned, nebo počkáme na tmu?
Alone, from the moment you were born until you died.  Sáan, od narození až do smrti.
He had never lifted as much as 280 until today.  Dodnes nikdy nezvedl více než sto třicet.
Then there would be peace in the house — until the next time.  Pak bude v domě pokoj - aspoň načas.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorunwell   up a gum-tree   up the spout   up to   up to date   up-to-date   upbeat   update