Nainstalujte si:
       

Překlad unrest


unrest = nepokoj; nepokojný; neklid; tíseň; svízel; vření; vnitřní neklid; neklidový; nepokoje; nevázaný (bezuzdný)
campus unrest = studentské nepokoje; studentské bouře;

Překlad unrest z webu:
How much more unrestrained and boyish, and she thought that sad.  Mnohem uvolněnější a chlapečtější a přišlo jí to smutné.
Her face broke into unrestrained delight.  Tvář se jí rozzářila nelíčenou radostí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorunshot   until   unwell   up a gum-tree   up the spout   up to   up to date   up-to-date