Nainstalujte si:
       

Překlad unnecessarily


unnecessarily = zbytečně; nadbytečně; nepotřebně; nadarmo (zbytečně; bezdůvodně); zbytečný (nepodstatný)
worry unnecessarily = mít zbytečné starosti; dělat si zbytečné starosti;

Překlad unnecessarily z webu:
He spoke unnecessarily slowly.  Hovořil zbytečně pomalu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorunnoticed   unpaid   unpunished   unrest   unshot   until   unwell   up a gum-tree