Nainstalujte si:
       

Překlad unlucky


unlucky = nešťastný; mající smůlu; neblahý; neúspěšný; smolný; smolařský; mít smůlu; smůlovatý; neobrobený
be unlucky = mít smůlu (nemít štěstí); mít neštěstí; nemít štěstí (mít smůlu);

Překlad unlucky z webu:
Lenin was unlucky;  Lenin měl smůlu;
Because you happen to be very unlucky.  Protože máš hroznou smůlu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorunnecessarily   unnoticed   unpaid   unpunished   unrest   unshot   until   unwell