Nainstalujte si:
       

Překlad unloaded


unloaded = složený (náklad); složil (náklad); vyložený (náklad); vysypal (náklad); načtený; nenaložený; vybitý; odlehčený; nezatížený; sejmutý; nenabitá zbraň


Překlad unloaded z webu:
He's unloaded all 600,000 shares.  Zbavil se všech 600 000.
The ship will be unloaded by midday.  Loď vyložíme do zítřejšího poledne.
Again there came the clatter of boxes being unloaded in the entry.  Znovu se ozval rachot beden, které vykládali u vchodu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorunlucky   unnecessarily   unnoticed   unpaid   unpunished   unrest   unshot   until