Nainstalujte si:
       

Překlad universal


universal = univerzální (všeobecný); univerzálie (všeobecnina); obecný; celkový; světový; všestranný; všeobecný; všeobecná propozice; všeobecnina; mezinárodní; celý; úplný; nákladní; všeobecně platný; všeobecně použitelný; základní; universální; všudypřítomný


Překlad universal z webu:
Universal free love would replace chastity.  Všeobecná volná láska nahradí cudnost.
It will take its time from the universal tick.  Ale budou potřebovat nějaký čas, než doladí univerzální tik.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoruniversal joint   University   unlawful   unlawful assembly   unloaded   unlucky   unnecessarily   unnoticed