Nainstalujte si:
       

Překlad unity


unity = jednota; jednotnost; svornost; soulad; shoda; stejnost (soulad); harmonie; jednička; společenství práv; společná držba; jednotka; jednotný; sounáležitost; soudržnost; semknutost; sjednocenost; jednotnost velení
political unity = politická strana; politická jednota;

Překlad unity z webu:
Unity stared at her, wildeyed.  Unity na ni zírala nic nechápajícíma očima.
But there is no unity among them.  Bohužel ani tam mezi nimi nebyla jednota.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoruniversal   universal joint   University   unlawful   unlawful assembly   unloaded   unlucky   unnecessarily