Nainstalujte si:
       

Překlad union


union = unie (svaz); spojení (též manželské); odborový; jednota; svaz (unie); vlajka; svazek (též manželský); sjednocení; konfederace (unie, svaz); shoda; chudinský okres; pivní káď; koitus (spojení, manželské); sdružení; federace; spojování; soulad; harmonie
closed union = uzavřené odbory; odborová organizace;
company union = závodní odborová organizace; podniková odborová organizace; nečlen celostátní odborové organizace; odborová organizace; fiktivní odborový svaz financovaný firmou; úvěrová společnost;

Překlad union z webu:
The union strictly precludes this kind of thing.  Svaz takovým věcem striktně brání.
The nature of the union does not compromise the pressure loop.  Charakter spoje neohrožuje tlakový okruh.
And why should we seek union with ourselves?  A pročpak bychom se měli pokoušet o jednotu se sebou samými?
There was no more talk of union trouble.  O těžkostech s odbory už nepadlo ani slovo.
But he does not understand that our union has already taken place.  Ale vůbec nechápe, že naše spojení se už uskutečnilo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorunionism   unity   universal   universal joint   University   unlawful   unlawful assembly   unloaded