Nainstalujte si:
       

Překlad uniform


uniform = uniforma (stejnokroj); jednotný; stále stejný; rovnoměrný; stejnokroj; stejný; téhož tvaru (stejný); obléct ve stejnokroj; sjednotit; uniformní; stálý; stejnoměrný; homogenní; uniformovat; jednotvárný; stejnotvarý; konstantní; rovnoměrně rozložený
dress uniform = slavnostní stejnokroj; parádní uniforma; vycházková uniforma; požárnický stejnokroj; společenský stejnokroj; uniforma;
full uniform = slavnostní uniforma; gala;
in uniform = uniformovaný; v uniformě;

Překlad uniform z webu:
Uniform sleeve bright with fresh blood.  Rukáv stejnokroje zářil čerstvou krví.
New uniform new persona!  Nová uniforma nová osobnost!
Those in uniform reported to these men.  Ti v uniformách jim byli podřízeni.
Never saw that uniform before.  Takovou uniformu jsem ještě neviděl.
Another lady in a uniform was stamping papers.  Další dáma v uniformě razítkovala papíry.
Of course, he had a uniform and a gun.  Samozřejmě měl uniformu a pistoli.
There are ten million men in uniform who could replace me.  Kdokoli z těch deseti miliónů lidí v uniformě mě může nahradit.
I could not recall seeing this particular uniform before.  Marně jsem vzpomínal, kde jsem tenhle typ uniformy viděl.
You will act your role then remove the uniform forever.  Budeš hrát svou roli a pak tu uniformu svlékneš navždy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorunion   unionism   unity   universal   universal joint   University   unlawful   unlawful assembly