Nainstalujte si:
       

Překlad unheard


unheard = neslyšený; neslýchaný; neslýchaný (dosud)
go unheard = být nevyslyšen; zůstávat;

Překlad unheard z webu:
It wasn't unheard of.  Nic neslýchaného.
It is not unheard of.  Není to nic neslýchaného.
Yabu flushed at this unheard - of breach of etiquette.  Jahu zrudl nad tím neslýchaným porušením etikety.
Still, print and paper were not unheard of.  Přesto papír a tisk nebyly zcela zapomenuté.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoruniform   union   unionism   unity   universal   universal joint   University   unlawful