Nainstalujte si:
       

Překlad unfavourable


unfavourable = nepříznivý; nemilý; nepříjemný; nežádoucí; záporné saldo; pasivní; nevýhodný; záporný; nepříznivá bilance
ungodly   unheard   uniform   union   unionism   unity   universal   universal joint