Nainstalujte si:
       

Překlad undulation


undulation = vlnění; vlna; vlny; zvlnění; čeření (vlnění); vlnění; vlnitost; terénní nerovnost; terénní vlna; nerovnost; vlnivý
road undulation = vlnitost silnice; vlnitost vozovky;
unemployment   unfavourable   ungodly   unheard   uniform   union   unionism   unity