Nainstalujte si:
       

Překlad underwriting


underwriting = upisování; přijetí pojistného rizika; zaručí se za; taxace; podepsaní; přijetí závazku úpisem; upisovací; pojišovací; upisovatelský; upisování akcií; upisovací maximum
surety underwriting = pojišování záruky; pojišování záruk;
undue   undulation   unemployment   unfavourable   ungodly   unheard   uniform   union