Nainstalujte si:
       

Překlad undertaker


undertaker = podnikatel (řidčeji); obstaravatel pohřbů; úpisce (ručitel); ručitel; podnikající subjekt; majitel pohřebního ústavu; osoba slibující; osoba zavazující se; podnik veřejných služeb; pohřebnictví; závazek
statutory undertaker = oprávněná organizace; veřejnoprávní organizace; veřejnoprávní instituce; příslušná oprávnění organizace; příslušná oprávněná organizace;

Překlad undertaker z webu:
The undertaker closed his eyes for a moment and then began to speak.  Majitel pohřebního ústavu na okamžik zavřel oči a pak spustil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorundertaking   undertone   underworld   underwriting   undue   undulation   unemployment   unfavourable