Nainstalujte si:
       

Překlad understood


understood = rozuměl (3. p.); pochopil (3. p.); pochopený; porozuměný; vyrozuměn; vyrozuměný; dohodnutý; spodní etáž
be understood = být pochopitelný; být jasný (pochopitelný); make oneself understood = dorozumět se;

Překlad understood z webu:
She understood that.  Pochopila to.
Now she understood why.  Teď již chápala proč.
He blinked, and understood nothing.  Sbohem, pravila, a díky...
You would not have understood it.  A vy byste to byl nepochopil.
I asked her if everyone understood and she said yes.  Zeptal jsem se, jestli je to všem jasné, a ona přisvědčila.
With a shock of recollection, he understood why.  Ohromeně užasl, když pochopil proč.
He understood he was being courted but understood more.  Pochopil, že se o něho ucházejí, ale současně pochopil i víc:
I am afraid, however, he would not have understood me.  Ale asi by mi byl bohužel nerozuměl.
It was not designed for their ears, but they understood it.  Nebylo určené jejich uším, ale porozuměli mu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorundertaker   undertaking   undertone   underworld   underwriting   undue   undulation   unemployment