Nainstalujte si:
       

Překlad understanding


understanding = porozumění; pochopení (porozumění); inteligence; shoda (vzájemná); rozumějící (3. p.); rozum (inteligence); dorozumění; rozumící; rozumný; souhlas (vzájemný); dohoda (vzájemná); znalost; znalý; zkušený; chápání; intelekt; objasnění; vysvětlení; význam
image understanding = interpretace obrazu; porozumění obrazu; lack of understanding = nepochopení; come to an understanding = dospět k dorozumění;

Překlad understanding z webu:
Understanding arrived.  Pochopil jsem.
Then understanding came.  Pak přišlo pochopení.
He nodded, understanding the awful risk they were taking.  Pochopil, že podstupují strašlivé riziko.
Zimmer had trouble understanding that.  Zimmerovi to nešlo na rozum.
Wakarimasu, the man said, understanding him.  Wakarimasu, pochopil muž.
Yes, he agreed, at once understanding her.  V okamžiku jí porozuměl.
Sollozzo watched him with a quiet understanding smile.  Sollozzo ho chvíli pozoroval s klidným, chápavým úsměvem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorunderstood   undertaker   undertaking   undertone   underworld   underwriting   undue   undulation