Nainstalujte si:
       

Překlad understand


understand = rozumět (3. p.); chápat; usuzovat (z); věřit; vyrozumět; porozumět; pochopit; mínit; vědět; soudit (usuzovat); vyvozovat; dovídat se; slyšet (dovědět se); umět; dovést; znát; domnívat se; mít za to; být informován; dovědět se; pochopit něco; rozumět, co
can't you understand = nemůžeš pochopit (?, v otázce);
do not understand = nerozumět;
easy to understand = snadno pochopitelný;
hard to understand = těžké porozumět;
I don't understand = nerozumím;
I won't understand = neporozumím;

Překlad understand z webu:
Understand please.  Ne vězeň.
You understand me?  Rozumíte mi?
I can understand that.  To chápu.
I do not understand thee.  Já ti nerozumím.
And now we can understand why.  Aspoň už teď chápeme proč.
I knew that you would understand me.  Já věděl, že vy mi porozumíte.
The human in him would not understand it;  Být mri.
We're talking about the peace, do you understand that?  Jednáme o míru, rozumíš?
But for all of that, a human could understand them.  Ale přesto je člověk aspoň mohl chápat.
It took her only a moment of thought to understand why;  Po chvilce přemýšlení pochopila proč;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorunderstanding   understood   undertaker   undertaking   undertone   underworld   underwriting   undue