Nainstalujte si:
       

Překlad underflow


underflow = spodní proud (též přen.); podtečení; nedoplnění; nenaplnit; nedoplnit; nadsítné; podpovrchový tok; vyprázdnění; nenaplnění (nulový výsledek operace); propad; hrubé zrno; nadzrno; pod nohama
arithmetic underflow = nenaplnění; nenaplněný;
underframe   undergoing   underground   underneath   understand   understanding   understood   undertaker