Nainstalujte si:
       

Překlad under


under = pod (7. p.); dolů; ve; za; méně než; menší než; pod-; spodní; nižší; dole; v; nedospělý; dospod; níže; méně; dolní; pode; podezdít; podle; v souladu; nižší než; dospodu; nezletilý (nedospělý)
appear under = konat; objevit se;
be under = být pod (7. p.); být podřízen (3. p., komu);
buckle under = uznat porážku; vzdát se; ustoupit;
burrow under = doupě pod; podrývat;
bury under = zasypat; zavalit;
come under = spadat pod; patřit do;

Překlad under z webu:
Under the car.  Pod autem.
I'm under the car.  Pod autem.
You are under arrest.  Jsi zatčen.
His treatment was under way;  Léčil se.
I place you all under arrest.  Okamžitě tě zatýkám!
It is and you are under arrest.  Ano, je a vy jste zatčen.
I haven't let the grass grow under my feet.  Já jsem se ale pořádně zapotil.
She wasn't on her bed or even under it.  Nebyla v posteli ani pod ní.
But first, he had to get his body under control.  Nejprve však musel tělo ovládnout.
They were so pleased to get on board and under cover.  Byli tak rádi, schovaní.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorunder arrest   under consideration   under control   under examination   under foot