Nainstalujte si:
       

Překlad under restraint


under restraint = pod dozorem (pod kontrolou); pod exekucí; vyšetřovaný
be under restraint = být zbaven svéprávnosti; být dán pod poručenství;
under review   under seal   underbody   undercarriage   underfloor engine   underflow   underframe   undergoing