Nainstalujte si:
       

Překlad under pressure


under pressure = pod nátlakem; z přinucení; nedobrovolně; pod tlakem; za protestu
casting under pressure = lití pod tlakem; tlakové lití;

Překlad under pressure z webu:
Very cool and dry under pressure.  Když jednal pod tlakem, byl velmi chladný a věcný.
The warrior was reliable and cool under pressure.  Dlouhá paže byl spolehlivý a pod tlakem naprosto klidný.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorunder restraint   under review   under seal   underbody   undercarriage   underfloor engine   underflow   underframe