Nainstalujte si:
       

Překlad under foot


under foot = potlačovat; tyranizovat; pod cenou; pod pláštíkem (čeho)
trample under foot = pošlapat (přen.); ušlapat (přen.);
tread under foot = ničit; šlapat po kom; šlapat po (kom); tread sb. under foot = ničit (koho);
under investigation   under pressure   under restraint   under review   under seal