Nainstalujte si:
       

Překlad under control


under control = pod kontrolou; v pořádku; pod ochranou (2. p.)
put under control = podrobit; podrobit si;

Překlad under control z webu:
Everything's under control here.  Všechno zde máme pod kontrolou.
Everything is under control here.  Všechno máme pevně v rukou.
I've had him under control until now.  Až dosud jsem ho měl pod kontrolou.
The seeker had been under control when she entered.  Ve chvíli, kdy vstoupila, byl pátrač ovládán.
We have the hypothermia pretty much under control now.  Podchlazení jsme v podstatě už zvládli.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorunder examination   under foot   under investigation   under pressure   under restraint