Nainstalujte si:
       

Překlad under consideration


under consideration = posuzovaný; přicházející v úvahu; projednávaný; uvažovaný; v úvaze; ve stadiu výstavby
st. is under consideration = o věci se uvažuje;

Překlad under consideration z webu:
It's under consideration.  Zatím o tom jenom uvažují.
His request is under consideration… 7.  Jeho žádost se zvažuje...

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorunder control   under examination   under foot   under investigation   under pressure