Nainstalujte si:
       

Překlad uncollectible


uncollectible = nedobytný; nedobytný dluh; odloučit
debt uncollectible = nedobytná pohledávka; nedobytnost pohledávky;
under   under arrest   under consideration   under control   under examination