Nainstalujte si:
       

Překlad uncertainty


uncertainty = nejistota; neurčitost; vágnost (neurčitost); neurčený znak; nespolehlivost; proměnlivost; nestálost; nerozhodnost; problematičnost; nejasnost; bez úředního osvědčení
void for uncertainty = neplatný pro nejasnost;

Překlad uncertainty z webu:
Uncertainty flashed a fin in the depths of her eyes.  Hluboko v očích jí zableskla nedůvěra.
The uncertainty factor touched him with wonder.  Faktor nejistoty se ho dotkl úžasem.
It is the uncertainty that charms one.  Kouzlo je právě v nejistotě.
But a much greater uncertainty remained.  Zůstala však nejistota mnohem větší.
When he turned, there was an uncertainty about him.  Když se znovu otočil, měla jeho tvář nejistý výraz.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoruncollectible   under   under arrest   under consideration   under control