Nainstalujte si:
       

Překlad unbuilt


unbuilt = nepostavený; nezastavěný; nevybudovaný; ulehčit si vyznáním
uncertainty   uncollectible   under   under arrest   under consideration