Nainstalujte si:
       

Překlad unawares


unawares = znenadání; neočekávaně (znenadání); náhle (znenadání); mimovolně; mimoděk; v nestřeženém okamžiku; nevědomky; neosedlaný
take unawares = překvapit; zaskočit;

Překlad unawares z webu:
It caught her unawares.  Zaskočilo ji.
But this visit would catch them unawares.  Ale tahle návštěva je zastihne nepřipravené.
But he was armed, and not taken unawares.  Byl však ozbrojen a nedal se zaskočit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorunbalance   unbuilt   uncertainty   uncollectible   under   under arrest   under consideration   under control