Nainstalujte si:
       

Překlad unaware


unaware = nevědomý (čeho); netušící; neuvědomující si (co); nepozorný; neopatrný; nejsoucí si vědom (čeho); nevyhnutelný; nezbytný; neinformovaný; neuvědomující si (co)
be unaware = nebýt si vědomý (čeho); nebýt si vědom;

Překlad unaware z webu:
She was unaware of it;  Ani si toho nevšimla;
He is as unaware of the young woman's proximity as she is of his.  Nevnímá blízkost mladé ženy, stejně jako ona nevnímá jeho.
Many of them were unaware that anything had been happening.  Hodně z nich si ani neuvědomovalo, že se něco děje.
Surely he could not be unaware of the fact, conceal it as we would.  Jistě si toho faktu byl vědom, stejně jako my.
She was in fact extremely rich, but probably unaware of it.  Ve skutečnosti byla mimořádně bohatá, možná však o tom ani nevěděla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorunawares   unbalance   unbuilt   uncertainty   uncollectible   under   under arrest   under consideration