Nainstalujte si:
       

Překlad unavailable


unavailable = nedosažitelný; nepřístupný; nepoužitelný; nedostupný; bezúčelný; nejsoucí k mání; nevyhnutelný; zbytečný; bezvýsledný; neplatný; neúčinný
be unavailable = být nedostupný; nebýt k zastižení;

Překlad unavailable z webu:
It's about to become unavailable here, too.  Vypadalo to, že dítě zatím vypráví dlouhý příběh.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorunaware   unawares   unbalance   unbuilt   uncertainty   uncollectible   under   under arrest