Nainstalujte si:
       

Překlad unauthorized use


unauthorized use = neoprávněné použití; neodborné zacházení; neoprávněné užití; neoprávněné užívání; zneužití; nepohotovost prvku soustavy
unavailable   unaware   unawares   unbalance   unbuilt   uncertainty   uncollectible   under