Nainstalujte si:
       

Překlad unanimous


unanimous = jednomyslný; jednohlasný; jednotný; svorný; shodný; jednohlasné hlasování


Překlad unanimous z webu:
Unanimous filing.  Rozhodnutí přijato jednomyslně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorunanimous vote   unanimously   unauthorized   unauthorized use   unavailable   unaware   unawares   unbalance