Nainstalujte si:
       

Překlad unanimous vote


unanimous vote = jednohlasné hlasování; jednohlasná volba; jednomyslné hlasování; všemi hlasy
adopt st. by a unanimous vote = jednohlasně přijmout co;
unanimously   unauthorized   unauthorized use   unavailable   unaware   unawares   unbalance   unbuilt