Nainstalujte si:
       

Překlad unanimity


unanimity = jednomyslnost; jednohlasnost; shoda (jednomyslnost); svornost; jednomyslnostní; jednotnost; jednomyslný
Cabinet unanimity = jednomyslnost kabinetu; jednota kabinetu;
unanimous   unanimous vote   unanimously   unauthorized   unauthorized use   unavailable   unaware   unawares