Nainstalujte si:
       

Překlad unaffected


unaffected = neovlivněný; nedotčený; nelíčený (přirozený); přirozený; pravý; upřímný; nezasažený; nestrojený; nepostižený; prostý; nezměněný; bezprostřední; opravdový; neafektovaný; bez pomoci


Překlad unaffected z webu:
They were huge - and they were unaffected by the sound.  Byli obrovští - a zvuk je nijak neodrazoval.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorunanimity   unanimous   unanimous vote   unanimously   unauthorized   unauthorized use   unavailable   unaware