Nainstalujte si:
       

Překlad unable


unable = neschopný; bezmocný; nezpůsobilý (neschopný); nekvalifikovaný; nezpůsobilý pro; neschopen; učinit neschopným; zneschopnit; slabý; neschopný práce
be unable = nebýt schopný; nebýt schopen;
is unable = není schopen (co udělat); je neschopný (co udělat); je neschopen (co udělat); will be unable = nebýt schopen;

Překlad unable z webu:
Unable to think of any, she decided to let it lie.  Nemohla přijít na žádný, rozhodla se proto, že to nechá být.
He was unable to move.  Nemohl se pohnout.
Had she been unable to find a rope and a hook?  Nepodařilo se jí najít lano a hák?
I have also been unable to reach him.  Toho také nemůžu sehnat.
To her surprise she was unable to find him;  K svému překvapení ho nemohla nikde vypátrat;
I am sorry that you are unable to stay.  Mrzí mě, že tu nemůžete zůstat.
I felt unable to move my feet, unable to leave.  Cítil jsem, že nedokážu pohnout nohama, nedokážu odejít.
She took it and for a second was unable to speak.  Vzala si ji a vteřinku nedokázala promluvit.
It was a muscle weariness that energy pills were unable to ease.  Jeho svalovou únavu nedokázaly zmírnit ani posilovací tablety.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorunaffected   unanimity   unanimous   unanimous vote   unanimously   unauthorized   unauthorized use   unavailable