Nainstalujte si:
       

Překlad umpire


umpire = rozhodčí; rozhodovat; soudcovat; dělat rozhodčího; pískat; rozsoudit; být rozhodčím; soudce (rozhodčí); rozhodce; arbitr; jediný rozhodce; rozhodcovský; rozhodčí soudce; arbiter; rozsuzovat; rozhodování
impartial umpire = nestranný soudce; nestranný rozhodčí; nestranný rozhodce; act as an impartial umpire = působit jako nestranný soudce;
unable   unaffected   unanimity   unanimous   unanimous vote   unanimously   unauthorized   unauthorized use