Nainstalujte si:
       

Překlad umbrage


umbrage = pocit urážky (dotčení); dotčenost; uraženost; dotčení (pocit urážky); stín (stromů, bás.); pohoršení; stínění; stinný (pod stromy, bás.)
give umbrage = dotknout se nemile (urazit); nemile se dotknout;

Překlad umbrage z webu:
Slartibartfast frowned, partly in puzzlement and partly in umbrage.  Slartibartfast se zamračil, zčásti zmateně a zčásti dotčeně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorumpire   unable   unaffected   unanimity   unanimous   unanimous vote   unanimously   unauthorized