Nainstalujte si:
       

Překlad ultra


ultra = ultra; krajní; extrémní (krajní); extrémistický; jdoucí za hranice (krajní); radikál; za hranice jdoucí; papeženec; extrémista; radikální; nekompromisní; nad schopnosti
ne plus ultra = nepřekonatelná překážka;

Překlad ultra z webu:
Ultraviolet irradiators removed, see page 81.  Ultrafialové zářiče odstraněny, strana 81.
They're not ultramarines.  To nejsou ultramaríny.
Rig ship for ultraquiet!  Připravit na maximálně tichý provoz!
She settled back against the car's gray ultrasuede.  Usadila se vzadu, v supersemiši vozu.
It was as if they were tuned up, ultraaware.  Jako by byli doladění, ultrabdělí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorultra vires   umbrage   umpire   unable   unaffected   unanimity   unanimous   unanimous vote