Nainstalujte si:
       

Překlad ultra vires


ultra vires = nad schopnosti; mimo pravomoc; nad rámec pravomoci; nad síly; překročení pravomoci; ultra-
act ultra vires = překročit oprávnění; překročit pravomoc; překročit své oprávnění; překročit své zmocnění;
umbrage   umpire   unable   unaffected   unanimity   unanimous   unanimous vote   unanimously