Nainstalujte si:
       

Překlad typewriter


typewriter = psací stroj; kulomet; napsaný na psacím stroji
electric typewriter = psací elektrický stroj; elektrický psací stroj;
manual typewriter = ruční psací stroj; manuální psací stroj;
portable typewriter = kufříkový psací stroj; přenosný psací stroj;

Překlad typewriter z webu:
Stone went to the typewriter and printed out his message.  Stone přistoupil k dálnopisu a vyťukal své sdělení.
Upstairs, the taptap of that guy's typewriter went on and on.  Shora se dál ozývalo ťukání stroje.
I tried the knob of the door with the typewriter painted on it.  Zkusil jsem knoflík dveří s namalovaným psacím strojem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortypist   ulcer   ulceration   ultra   ultra vires   umbrage   umpire   unable