Nainstalujte si:
       

Překlad typesetting


typesetting = sazba (textu); sázecí; sazební; nastavení písma; sazečský; sázení; psací stroj
computer typesetting = automatická sazba (polygr.); sazba pomocí počítače; elektronická fotosazba; fotosazba (polygr.);

Překlad typesetting z webu:
The typesetting brotherhoods, you know.  Odborové bratrstvo sazečů a typografů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortypewriter   typist   ulcer   ulceration   ultra   ultra vires   umbrage   umpire