Nainstalujte si:
       

Překlad type face


type face = obraz písma; typ písma; kresba písma; typografické písmo; druh písma
condensed type face = písmo úzkého řezu; úzké písmo;
typesetting   typewriter   typist   ulcer   ulceration   ultra   ultra vires   umbrage