Nainstalujte si:
       

Překlad two-way


two-way = obousměrný (při sestavování spojení); dvousměrný; dvoucestný; dvojcestný; dvoustranný; dvouchodý; dvojčinný; střídavě obousměrná komunikace
type face   typesetting   typewriter   typist   ulcer   ulceration   ultra   ultra vires