Nainstalujte si:
       

Překlad twist


twist = splést; zkroucení (točivým pohybem); provázek; lano; kornout; svitek; vánočka; houska; směs dvou likérů; plést; motat; příst; ovinout (svázat); překroutit (smysl slov ap., přen.); točivý pohyb; pokřivení (povahy); motouz (provázek); závitek; apetýt
cross-band twist = levý zákrut; zákrut S;
frame twist = zkroucení rámu; protažení rámu;
full twist = celý obrat; vrut; direction of twist = smysl zakřivení drážek;

Překlad twist z webu:
Twist of lime.  A s citronovou kůrou.
I'll twist arms until they break, but they'll be confirmed.  Pořádně je přitlačím ke zdi, ale musí nám je schválit.
A slight twist and out again.  Krátký vrat a ven.
His face began to twist and crumple again.  Obličej se mu opět zkřivil a zbortil.
Beside it was a fat twist of paper.  Vedle ní ležel silný papírový svitek.
The last thing she did was twist the handle of a big flow valve.  Nakonec otočila klikou na velkém průtokovém ventilu.
Duncan shrugged, humanfashion, gave a faint, tired twist of the mouth.  Duncan pokrčil po lidsku rameny a lehce a unaveně zkřivil ústa.
It crackled into ancient timbers and made them twist like paper.  Zapraskal ve starých trámech a přinutil je zkroutit se jako papír.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortwo-way   type face   typesetting   typewriter   typist   ulcer   ulceration   ultra